انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

شاخه تربیت اسلامی کرمان

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

شاخه تربیت اسلامی کرمان

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت شاخه کرمان با هدف توسعه اندیشه های بنیادین اسلامی برآنست که با توکل بر خدا ساختاری منسجم، یکپارچه و برمبنای آموزه های دینی جهت ایجاد نظام تعلیم و تربیت در راستای تربیت انسان ترازجامعه دینی را بنیان نهد.
آخرین نظرات

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است


انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران،

شاخه تربیت اسلامی کرمان برگزار می کند:


نشست علمی با عنوان:

"تأملی بر نقش آفرینی وارنه متصدیان تربیت جنسی

و ترسیم رسالت مطلوب هر یک از آنها از منظر مشاوران و

کارشناسان دینی مدرسه"


سخنران:

نعیمه شفیعی دانشجوی کارشناس ارشد فلسفه تربیت


زمان:

دوشنبه، 28/2/1394

ساعت : 15:00 - 17:00


مکان:

واحد سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان


از همه دانشجویان علوم تربیتی و علاقه مندان فلسفه تربیت،

جهت حضور در این نشست علمی، دعوت به عمل می آید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۰۹
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت کرمان


انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران،

شاخه تربیت اسلامی کرمان برگزار می کند:


نشست علمی با عنوان:

"نظام تربیتی ملاصدرا براساس رویکرد و روش استنتاجی در فلسفه تربیت"


سخنران:

مهلا ثمره؛ کارشناس ارشد فلسفه تربیت


زمان:

دوشنبه، 7/2/1394

ساعت : 15:00 - 17:00


مکان:

واحد سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان


از همه دانشجویان علوم تربیتی و علاقه مندان فلسفه تربیت،

جهت حضور در این نشست علمی، دعوت به عمل می آید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۴۷
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت کرمان