انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

شاخه تربیت اسلامی کرمان

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

شاخه تربیت اسلامی کرمان

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت شاخه کرمان با هدف توسعه اندیشه های بنیادین اسلامی برآنست که با توکل بر خدا ساختاری منسجم، یکپارچه و برمبنای آموزه های دینی جهت ایجاد نظام تعلیم و تربیت در راستای تربیت انسان ترازجامعه دینی را بنیان نهد.
آخرین نظرات

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است


انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران،

شاخه تربیت اسلامی کرمان برگزار می کند:


نشست علمی با عنوان:

"چیستی و چگونگی فلسفه ورزی"


سخنران:

محمدرضا مددی

دانشجوی دکتری فلسفه تربیت


زمان:

دوشنبه 93/12/18

ساعت: 15:00 تا 17:00

مکان:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اتاق سمعی و بصری


ازهمه دانشجویان علوم تربیتی و علاقمندان فلسفه تربیت ، جهت حضور دز این نشست علمی دعوت یه عمل می آید۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۰۸
انجمن فلسفه تعلیم و تربیت کرمان